Waldo Canyon Fire Scenes 6/24 − 7/1/12 - gnarlybill
Hazy toward Kansas.

Hazy toward Kansas.