Eagle Peak - Various - gnarlybill
Pikes Peak to SSW.

Pikes Peak to SSW.